Ładowanie…

Łatwypieniądz.pl

Czy jesteś gotów by zarobić duże pieniądze?
ROZPOCZNIJMY

Gra w kości

Gra w kości jest chyba najstarszą grą, jaką mogli wymyślić ludzie i nie była to jedna gra, ale wiele odmian o różnych regułach. Jednak łączyło je to, że o wyniku zawsze decydował ślepy los.

Prawdopodobnie Gra w kości została wymyślona na Dalekim Wschodzie, ale być może powstawała w wielu częściach świata niezależnie.

W kości grano w starożytnej Grecji, potem trafiły do Rzymu, a później do średniowiecznej Europy, gdzie w owym czasie znane już były w Polsce.

Po wynalezieniu tworzyw sztucznych, od XX wieku kości do gry stały się na tyle dostępne, że dziś znajdują w zasadzie w każdym domu.

Gra w kości jest przeznaczona dla dowolnej liczby osób, ale najlepiej jest grać w dwie do czterech osób. Zasady gry są takie, że za pierwszym razem rzucamy pięcioma kostkami (sześciennymi) tak, aby uzyskać określone układy oczek, za które gracz uzyskuje punkty. Punkty są zapisywane w specjalnej tabeli. Gracz powinien starać się uzyskać jak największą liczbę punktów.

Każda partia gry ma 13 kolejek, w których każdy z uczestników gry rzuca kostkami 3 razy. Pierwszy rzut jest zawsze wykonywany wszystkimi pięcioma kostkami, w dwóch następnych rzutach (nieobowiązkowych)uczestnik gry odkłada wybrane kostki i dokonuje rzutu pozostałymi, aby uzyskać planowany układ oczek.

Po dokonaniu wszystkich rzutów gracz powinien określić, do którego wiersza w tabeli wyników będzie zapisany uzyskany przez niego układ. Wybrany układ daje graczowi odpowiednią liczbę punktów. Jeszcze ważna rzecz, a mianowicie każdy wiersz może zostać wybrany tylko jeden raz (po zapisaniu punktów nie może być wykorzystany jeszcze raz).

Jeżeli wylosowany układ „nie pasuje” do układu, który jest wymagany w danym wierszu to wtedy zapisujemy 0 (zero) punktów. Jest to taki zapis „przymusowy” , który może być potrzebny pod koniec partii, gdy nie udało się nam uzyskać wolnego układu).

Co to jest górna część tabeli wyników?

Gra w kości zawiera górną część tabeli zawiera nazwę kategorii i liczbę punktów, np.

w kategorii „Jedynki” liczbę punktów określa „Suma punktów wyrzuconych jedynek. Max. 5 pkt

Dwójki – Suma punktów wyrzuconych dwójek, max. 10 pkt

Trójki – Suma punktów wyrzuconych trójek, max. 15 pkt

Czwórki – Suma punktów wyrzuconych czwórek, max. 20 pkt

Piątki – Suma punktów wyrzuconych piątek, max. 25 pkt

Szóstki – Suma punktów wyrzuconych szóstek, max. 30 pkt

Jeżeli gracz wybierze jeden z układów w górnej części tabeli, to w wierszu zapisujemy liczbę punktów, będącą sumą oczek z określonego układu: np. w wierszu „jedynki” zapisujemy sumę oczek na kostkach, na których wypadło jedno oczko, w wierszu „piątki”, suma oczek na kostkach z pięcioma oczkami itd. Gdy suma punktów w górnej części tabeli wyniesie 63 lub więcej, to uczestnik gry otrzyma premię w wysokości 35 punktów.

Dolna część tabeli wyników

Oprócz górnej części tabeli gra w kości posiada też część dolną. Występuje tu wiersz trójka, kareta, full, mały strit, duży strit, poker, szansa.

Gra w kości kończy się wygraną tego uczestnika, który uzyska największą liczbę zapisanych punktów.

 

Dodaj komentarz